fbpx

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5j/N/2018

2018.09.11

Wybrana oferta 

Nazwa Wykonawcy dla  zapytania: Blue Adeventures , ul. Ks. Sondej 8, Rzeszów

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy przedstawili najkorzystniejszą ofertę i spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym)

Skip to content