fbpx

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5g/N/2018

2018.08.17

Wybrana oferta Nazwa Wykonawcy: Blue Adventures Andrzej Nowak

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym)

Skip to content