fbpx

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5b/N/2018

2018.07.12

Wybrana oferta Nazwa Wykonawcy: F. U. H. EMEX, ul. Mickiewicza 42, 39-300 Mielec

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym)

Skip to content