fbpx

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5a/N/2018

2018.07.10

Wybrana oferta Nazwa Wykonawcy: Golden Trans Grzegorz Mory, Mariusz Grabiec s.c., Ul. Cyranowska 137, Mielec

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym)