fbpx

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/WSS/2020

2020.06.15

Nazwa Wykonawcy: Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, oferta wpłynęła w dniu 05.06.2020 r. godz. 15:23. Cena: 50,00 zł brutto za 1 godzinę doradztwa zawodowego, Oferta uzyskała 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił ofertę, która spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym).
Skip to content