fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 4/PNZ/2020

2020.09.04

wybrany wykonawca

Mirosław Serbinowicz MS Consensus , ul. Legionów 102B/54, 81-472 Gdynia, data: 29.08.2020, godz. 22:25, centa 620 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 70,5 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content