fbpx

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/N/2018

2018.05.04

Wybrana oferta Nazwa Wykonawcy: Firma Usługowo – Handlowa EMEX, ul. Mickiewicza 42, 39-300 Mielec Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym)
Skip to content