fbpx

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4e/N/2018

2019.05.28

Nazwa Wykonawcy dla  zapytania:

Krajowy Przewóz Osób Danuta Zima

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy przedstawili najkorzystniejszą ofertę i spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym)
Skip to content