fbpx

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/WSS/2020

2020.05.19

wybrany wykonawca

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „KEISO” Krzysztof Szczepaniak, ul. Kościuszki 29, 62-635 Przedecz, 13.05.2020 r. godz. 11:13; cena: 6,99 zł brutto/1 km usługi transportowej.

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1245027#  
Skip to content