fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 35/PNZ/2020

2021.10.07

wybrany wykonawca

Izabela Osika, Katowice, centa 55,00 zł brutto/godz

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content