fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 34/PNZ/2020

2021.10.06

wybrany wykonawca

Ośrodek Szkoleniowo - Usługowy "RAJD" Walc Ryszard, ul. Męczenników Oświęcimia 23, 41-922 Radzionków, centa 5990,00 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content