fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 33/PNZ/2020

2021.09.23

wybrany wykonawca

Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno - Test" sp. z o. o. , ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice, centa 2800,00 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content