fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 31/PNZ/2020

2021.08.27

wybrany wykonawca

Ośrodek Szkoleniowo - Usługowy "RAJD" Walc Ryszard, ul. Męczenników Oświęcimia 23, 41-922 Radzionków, centa 9990,00 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content