fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 25/PNZ/2020

2021.05.28

wybrany wykonawca

COGITO Centrum Kształcenia sp. z o. o., pl. Jana Kilińskiego 2 , 35-005 Rzeszów, cena 3000,00 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content