fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 23/PNZ/2020

2021.05.04

wybrany wykonawca

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość , cena 4820,00 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content