fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 20/PNZ/2020

2021.03.29

wybrany wykonawca

Unijny Ośrodek Szkolenia Kierowców sp. z o. o., ul. Kasztanowa 8, 43-252 Jarząbkowice , cena 3700,00 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content