fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 1/PNZ/2020

2020.07.06

wybrany wykonawca

Fundacja Aktywni Obywatele, Kasztanowa 12/16, Kielce

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content