fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 15/PNZ/2020

2021.01.21

wybrany wykonawca

Liga Obrony Kraju - Ośrodek Szkolenia Kierowców, al. Korfantego 6, 44-100 Gliwice , centa 2980,00 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content