fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 11/PNZ/2020

2020.11.25

wybrany wykonawca

Zofia Leś Unlimited , Ul. Lwowska 6, 39-300 Mielec , 19.11.2020 godz. 11:10, centa 3435,00 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 90 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content