fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 14/PNZ/2020

2020.12.11

wybrany wykonawca

Zofia Leś Unlimited, Ul. Lwowska 6, 39-300 Mielec , 10.12.2020 godz. 14:00, centa 3435,00 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 90 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content