fbpx

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/ZWS/KURSY/2021

2021.11.19

Wybrana oferta

Nazwa Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość                           

Oferta cenowa: 1534,00 zł brutto za 1 Uczestnika projektu, przyznane punkty: 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca przedstawił ofertę, która spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym) oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

Skip to content