fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 1/AZP/2021/SZ

2021.06.02

wybrany wykonawca

Konsorcjum podmiotów: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów oraz Instytut Pracy i Edukacji, ul. Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice, cena 139,00 zł brutto/godzinę

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content