fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego 6/SZDC/2019

2019.06.08

wybrany wykonawca

Zofia Leś Unlimited, ul. Lwowska 6, 39-300 Mielec

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content