fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego 2/WSS/2020

2020.03.24

wybrany wykonawca

dla cz. I Rafał Dadej BCC, ul.Turkusowa 8c8, Gdynia

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

cena jednostkowa brutto za nabicie i dostarczanie jednej butli - 25,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

dla cz.  II Rafał Dadej BCC, ul.Turkusowa 8c8, Gdynia

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

cena jednostkowa brutto- 150,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content