fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego 2/SZDC/2019

2019.04.05

wybrany wykonawca

JiK Jan Głąb, ul. Chłapowskich  12, Rzeszów

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content