fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego 15/SZDC/2019

2020.03.09

wybrany wykonawca

Zofia Leś Unlimited, ul. Lwowska 6, 39-300 Mielec

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content