fbpx

rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe

2021.01.19

zapraszamy do złotnienie ofert

dotyczy: Diagnozy udziału PES z makroregionu III w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego


udział w pracach w  stworzeniu raportu końcowego , udział w pracach w  stworzeniu raportu cząstkowego z badania CAWI , udział w pracach w  stworzeniu raportu metodologicznego , udział w pracach w  stworzeniu raportu wstępnego z analizy materiałów zastanych (desk research) , udział w pracach w  stworzeniu raportu z pogłębionej analizy materiałów zastanych (desk research) , udział w pracach w  stworzeniu raportu cząstkowego z realizacji 20 wywiadów pogłębionych TDI z gminą / powiatem

poniżej zapytanie wraz załączeniami

Skip to content