fbpx

Publikacja listy osób zakwalifikowanych do projektu

2016.12.23

Szanowni Kandydaci, z przykrością informujemy, że w związku z brakiem zatwierdzania Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nie możemy zakończyć procesu rekrutacji w tym roku. Wynika to z zapisów Standardów udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, które stwierdzają:
  • „Nie później niż do momentu zakończenia rekrutacji do projektu, Beneficjent winien upublicznić na swojej stronie internetowej Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacje, wsparcie pomostowe) oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze, zatwierdzony przez IP”.
Tym samym zamknięcie procesu rekrutacji w chwili obecnej mogłoby skutkować koniecznością jej powtórzenia. Chcąc uniknąć takich komplikacji podjęliśmy decyzję o przedłużeniu procesu. Nie ma ona jednak żadnego wpływu na Państwa oceny! Otrzymaliśmy z WUP zapewnienie, że otrzymamy formalną akceptację regulaminu po przerwie świąteczno-noworocznej. Niezwłocznie po tej akceptacji będziemy mogli zakończyć rekrutację publikując listę osób przyjętych do projektu.   Bardzo nam przykro, że nie możemy przekazać Państwu informacji przed świętami. Składamy jednak serdeczne życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Z wyrazami szacunku, Kadra projektu "Sami na swoim"
Skip to content