fbpx
Kopia Kopia Kopia !

Cele projektu i planowane efekty

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 170 osób w wieku 18-29 lat z obszaru województwa śląskiego poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla każdego uczestnika ścieżką wsparcia. 

Projekt przyczyni się do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji zawodowych przez min.102 osoby oraz poprawy sytuacji na rynku pracy wśród min. 57 osób.

Wartość projektu to 1 028 500,00 zł, w tym  wkład Funduszy Europejskich 977 075,00 zł.

Obszar realizacji:

Województwo: ŚLĄSKIE

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby fizyczne, które pracują/zamieszkują/uczą się na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów KC w tym:

 • ubodzy pracujący (nie zarabiający więcej niż minimalna krajowa tj. 3010 zł  brutto),
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych (nie zarabiający więcej niż 120% minimalnej krajowej tj. 3612 zł  brutto),
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Zakres projektu:

Ze względu na zdiagnozowane potrzeby rynku w ramach projektu oferujemy przede wszystkim pakiet szkoleń managerskich z szkoleniem i egzaminem PRINCE2 Fundation. Celem przyśpieszenia procedur projektowych zwracamy się do Kandydatów z prośbą aby przed rozważeniem przystąpienia do projektu zweryfikowali czy proponowany pakiet szkoleń managerskich odpowiada faktycznym potrzebom Kandydata. Zapotrzebowanie na niniejsze szkolenia będzie również weryfikowane w procesie doradczo-rekrutacyjnym.

W skład podstawowego 40 godzinnego pakietu wchodzi:

 • Szkolenie i egzamin PRINCE2 Fundation;
 • Symulacje biznesowe;
 • Szkolenie z oprogramowania managerskiego.

Uczestnik projektu otrzyma kompleksowe wsparcie:

 • poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania, polegające na identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 • szkolenie zawodowe

Termin realizacji:

luty 2021 – 30 wrzesień  2022

Punkty kontaktowe:

 • Wektor Consulting– Katowice 40-085, ul. A. Mickiewicza 29
  osoba kontaktowa: Sylwia Cichoń –530 293 680, s.cichon@wektor.org.pl

INFORMACJA:

W związku z udziałem w projekcie przysługuje refundacja kosztów dojazdu i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ – NAPISZ LUB ZADZWOŃ URUCHOMIMY DLA CIEBIE SPECJALNĄ PROCEDURĘ GWARANTUJĄCĄ BEZPROBLEMOWY UDZIAŁ W PROJEKCIE.

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

Skip to content