fbpx
logotypy śląsk


Aktualizacja

Nabór na ścieżkę szkoleniową zakończony. Ścieżka szkoleniowa skierowana w pierwszej kolejności do osób zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia.

Nabór na ścieżkę dotacyjną zakończony.Ścieżka dotacyjna skierowana w pierwszej kolejności do osób zwolnionych (z przyczyn dotyczących zakładu pracy).

Dokumenty w wersji edytowalnej dostępne w biurze projektu oraz wysyłane indywidualnie na email.

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:

Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu (Ścieżka szkoleniowa) lub

Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Regulaminu,
w którym Kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (Ścieżka dotacyjna) lub

oraz

  • Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu
  • Biuro projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt przez zespół projektowy. Biuro projektu znajduje się w Katowicach: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice , email: e.iwasieczko@wektor.org.pl, tel. 574433-044, biuro otwarte: poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00-18:00, wtorki, środy i piątki w godzinach 07:30-15:30.
Skip to content