fbpx
logotypy śląsk

Celem głównym projektu jest

wzrost atrakcyjności na rynku pracy i/lub przekwalifikowanie min. 90% z 48 pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP, przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym 36 osób zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia oraz 12 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności pracowników/byłych pracowników spółek węglowych lub z nimi powiązanych, zamieszkujących subregion centralny województwa śląskiego.

Dofinansowanie projektu z UE : 881 793,40 PLN

Obszar realizacji projektu:

Subregion Centralny Województwa Śląskiego

powiaty: będziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 48 osób (29 kobiet i 19 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata, zamieszkujących/pracujących na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego (w rozumieniu KC), w tym:

  • osoby zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia lub
  • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub
  • osoby znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/stosunku służbowego;

W szczególności pracownicy/byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).

Zakres projektu:

W ramach projektu  zaplanowano:

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD (dla 48 UP)- dotyczy obu ścieżek wsparcia.

I ŚCIEŻKA (szkoleniowa): poradnictwo psychologiczne + pośrednictwo pracy + szkolenie zawodowe (dla 36 UP)

II ŚCIEŻKA (dotacyjna): wsparcie szkoleniowe do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej + wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej + wsparcie pomostowe (dla 12 UP)

Dla każdego uczestnika ścieżki dotacyjnej przewidziane jest 
wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
oraz wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 2 600,00 zł (podstawowe przez 6 miesięcy) i przedłużone wsparcie pomostowe (przez kolejne 6 miesięcy)
Okres realizacji projektu: 01.04.2021-30.06.2022

Do udziału w projekcie zachęcamy i zapraszamy w szczególności Kobiety oraz osoby niepełnosprawne.

Punkty kontaktowe:

Wektor Consulting – Katowice 40-085, ul. A. Mickiewicza 29
osoba do kontaktu: Ewa Iwasieczko: tel. 574 433 044

Kontakt projektu

tel. 574 433 044
e.iwasieczko@wektor.org.pl