fbpx
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

Rekrutacja do projektu na obie ścieżki została zakończona.

Cele projektu i planowane efekty

Celem projektu jest aktywizacja 108 osób (w tym 17 kobiet) w wieku 18-29 lat, poprzez objęcie uczestników projektu  kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem dostosowanym do ich potrzeb i predyspozycji

Zakładamy że minimum 77 osób uzyska kwalifikacje , 12 osób rozpocznie działalność gospodarczą oraz minimum 30 osób poprawi swoją sytuację zawodową (np. dostanie podwyżkę, awansuje, podpisze umowa na pełen etat).

Dofinansowanie projektu z UE: 971 900,00 zł

Obszar realizacji:

Całe woj. kujawsko – pomorskie w tym w szczególności miasta średnie oraz miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze z obszaru woj. kujawsko – pomorskiego;

30% Uczestników projektu musi zamieszkiwać lub pracować (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze jednego z poniższych miast: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie oraz Brodnica.

Grupa docelowa:

Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat wywodzące się z następujących grup docelowych:

  • ubodzy pracujący,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
  • osoby pracujący w ramach umów cywilnoprawnych,
  • osoby odchodzące z rolnictwa  i ich rodziny
  • nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Projekt skierowany jest w szczególności do osób niepełnosprawnych i/lub o niskich kwalifikacjach.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Zakres projektu:

  • doradztwo w zakresie wyboru szkolenia (IPD),
  • pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.
  • Kwalifikacyjny kurs płetwonurka-ratownika lub Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej (jednorazowa bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł ) ze wsparciem pomostowym (w kwocie nie większej niż 1000,00 zł – przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej)

Termin realizacji:

od marzec 2020 r. do maksymalnie końca czerwca 2021 r.

Skip to content