fbpx
BARIERY_DUZE

Kogo zapraszamy

•Osoby w wieku 18-35
•Z orzeczoną niepełnosprawnością słuchową
•Nie uczące się i nie pracujące – mogą kończyć edukację w roku 2016!
•Chętne do odbycia 2 miesięcznego stażu zagranicznego

•Zamieszkałe w Polsce

Co oferujemy

•Możliwość wyboru miejsca stażu odpowiadającego predyspozycjom i preferencjom. Staże głównie w branży hotelarskiej, restauracyjnej i handlowej. Po odbyciu stażu otrzymasz stosowne potwierdzania lub rekomendacje w języku francuskim i polskim.
•7 dniowe szkolenie realizowane w atrakcyjnej formie wyjazdowej. Na szkoleniu poznasz warunki odbywania stażu, zapoznasz się z opiekunami i grupą, poznasz podstawy komunikacji z pracodawcą, określisz swoje cele zawodowe.
•2 miesięczny staż we Francji. Zapewniamy dowóz, zakwaterowania, wyżywienie, kieszonkowe (nie mniej niż 1200 złotych), organizację atrakcji na miejscu oraz opiekę osoby migającej.

•Ponadto każdy z Uczestników otrzyma na własność smartfon za którego pomocą będzie miał stały kontakt z opiekunami w Polsce i Francji.

Jakie stawiamy warunki uczestnictwa

•Każdy z Uczestników musi ukończyć szkolenie wyjazdowe.
•Każdy z Uczestników musi ukończyć 2 miesięczny staż zagraniczny zgodnie z wymaganą frekwencją.
•Każdy z Uczestników musi po ukończeniu stażu podjąć z pomocą opiekunów działania służące pozyskaniu zatrudnienia lub dalszej edukacji lub kształcenia np. studia, szkolenie.

Projekt współfinansowany z EFS w ramach PO WER.

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 663 510,35 zł

bariery_l2

Skip to content