fbpx
urzedy_duze2

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Celem głównym projektu jest:

Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez Powiat Kolbuszowski oraz gminy: Kamień, Niwiska, Majdan Królewski i Dzikowiec poprzez doskonalenie systemu zarządzania oraz podnoszenie kompetencji pracowników.

Cele szczegółowe:

1. Usprawnienie zarządzania w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji  zarówno Starostwa Powiatowego jak i  poszczególnych gmin będących partnerami projektu.
2. Wzmocnienie zdolności gmin i powiatu w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.
3. Podniesienie jakości oraz  zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, gminy: Kamień, Niwiska, Majdan Królewski i Dzikowiec.
4. Wzmocnienie zdolności gmin i powiatu w zakresie opracowania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii lokalnych.
5. Wzrost kompetencji pracowników gmin i powiatu na drodze szkoleń i studiów podyplomowych.

efs

Skip to content