fbpx
szkoleniedla ciebie

Cele projektu i planowane efekty

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych (15-29 lat). Zakładamy że minimum 44 osoby spośród 180 uczestników projektu poprzez uzyskane wsparcie szkoleniowe i doradcze poprawi swoją sytuację zawodową (np. dostanie podwyżkę, awansuje, podpisze umowa na pełen etat).

Wartość projektu to 1 033 012,65 zł zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 84,28% powyższej wartości.

Obszar realizacji:

Miasta średnie z obszaru Podkarpacia tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Uczestnik projektu musi zamieszkiwać, pracować lub uczyć się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze jednego z poniższych miast: Mielec, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Nisko, Przemyśl.

Grupa docelowa:

Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat wywodzące się z następujących grup docelowych:

  • tzw. ubodzy pracujący (definicja w regulaminie rekrutacji),
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych (do 6 miesięcy),
  • oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych.

Zakres projektu:

  • doradztwo w zakresie wyboru szkolenia (IPD),
  • szkolenie kwalifikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb,
  • pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.

Projekt zakłada 100% finansowania wsparcia a także zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz stypendium szkoleniowe.

Termin realizacji:

Od styczeń 2019 do maksymalnie końca czerwca 2020.

FE_POWER_poziom_pl

Skip to content