fbpx
szkoleniedla ciebie

Cele projektu i planowane efekty

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych (15-29 lat). Zakładamy że minimum 44 osoby spośród 160 uczestników projektu poprzez uzyskane wsparcie szkoleniowe i doradcze poprawi swoją sytuację zawodową (np. dostanie podwyżkę, awansuje, podpisze umowa na pełen etat).

Dofinansowanie projektu z UE: 802 581,58 zł

Obszar realizacji:

Całe woj. podkarpackie w tym w szczególności miasta średnie oraz miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze z obszaru Podkarpacia;

50% Uczestników projektu musi zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze jednego z poniższych miast: Mielec, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Nisko, Przemyśl.

Grupa docelowa:

Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat wywodzące się z następujących grup docelowych:

  • tzw. ubodzy pracujący,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
  • oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych,
  • nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Projekt skierowany jest w szczególności do osób niepełnosprawnych i/lub o niskich kwalifikacjach.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Zakres projektu:

  • doradztwo w zakresie wyboru szkolenia (IPD),
  • szkolenie kwalifikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb,
  • pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.

Projekt zakłada dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz stypendium szkoleniowe.

Termin realizacji:

Od styczeń 2020 do maksymalnie końca marca 2021 r.

FE_POWER_poziom_pl

Skip to content