fbpx

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, e-mail: poczta@wektor.org.pl.
 2. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych w Wektor Consulting sp. z o. o. to Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Wiktor Cichoń, tel. 530 077 467, e- mail: w.cichon@wektor.org.pl.
 3. Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
 4. RODO tj. na podstawie Państwa zgody, w celu przeprowadzenie działań rekrutacyjnych do projektu „Akademia Zamówień Publicznych – makroregion III”, realizacji wsparcia w projekcie oraz do celów archiwizacyjnych, ewaluacji, monitoringu i kontroli projektu „Akademia Zamówień Publicznych – makroregion III”.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W jednym z celów opisanych w pkt. 4 należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub mailowej przesyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na adres cichon@wektor.org.pl., tel. 530 077 467.
 7. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.
 9. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Państwa danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora danych, Partner Projektu upoważniony przez Administratora danych tj. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS, instytucje kontrolujące realizację projektu w szczególności Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, wykonawcy usług w zakresie badań ewaluacyjnych, instytucje upoważnione z mocy prawa oraz zewnętrzne agencje marketingowe, wykorzystujące dane do kampanii remarketingowej i wysyłające dane do Google LLC, Facebook Ireland Ltd oraz Instagram.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań podanych w pkt. 3.
 11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Skip to content