fbpx
sami_duze

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Zapraszamy osoby bezrobotne, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy  i niezależnych od pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy od chwili przystąpienia do projektu lub po 31 grudnia 2012 r. w przypadku nauczycieli i pracowników sektora oświaty, do skorzystania z projektu pt. „Sami  na swoim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy:
–  szkolenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości
–  dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości maks. 40 000,00 PLN
– podstawowe wsparcie pomostowe na okres 6 m-cy, w postaci wsparcia kapitałowego w wysokości maks. 1 600,00 PLN/miesiąc na bieżące wydatki związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia doradczego i pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji w wymiarze średnio 5 godzin na osobę dla 32 nowych podmiotów gospodarczych założonych w ramach Projektu
–  dla osób, które nie otrzymają wsparcia finansowego – szkolenia zawodowe według indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu.

UWAGA: strona saminaswoim.pl ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA!

efs

Skip to content