fbpx
sami_na_swoim2

ostateczna ocena wniosków – przedłużone wsparcie pomostowe

2017.10.23

Poniżej przedstawiamy ostateczną ocenę wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego z uwzględnieniem oceny odwołań przez trzeciego członka KOW, który poprzednio nie brał udziału w ocenie wniosków Wnioski, które otrzymały wsparcie to 12 wniosków , które otrzymały co najmiej 50 pkt. numer wniosku ocena po odwołaniach z uwzględnieniem oceny III oceniającego 2/PP 52,5 9/PP 55 17/PP 45 […]

odwołania od oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

2017.09.25

Każdy Uczestnik Projektu, który złożył wniosek  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego może złożyć do biura projektu odwołanie  –   pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji (zgodnie z regulaminem  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)   ponieżej ponownie załączmy załcznik do regulaminu – wzór  KARTY WERYFIKACJI WNIOSKU O […]

wstępna lista rankingowa – wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

  Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową   wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na dzień dzisiejszy rekomendowane jest do wsparcia pomostowego 12 wniosków, najwyżej punkowane  (wnioski, które uzyskały co najmniej 50 pkt.) numer wniosku średnia z ocen 2/PP 52,5 rekomendowany do otrzymania  wsparcia 9/PP 55 rekomendowany do otrzymania  wsparcia 17/PP 37,5 19/PP 50 rekomendowany […]

rozliczenie – dotacja

2017.07.13

przypominany o obowiązku rozliczenia śrdoków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości  

nabór wniosków – przydłużone wsparcie pomostowe

2017.06.12

termin naboru: 12.06.2017 – 04.09.2017 warunki: Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.   Wymaganym dokumentem do ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe jest złożenie wypełnionego Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi […]

lista rankingowa – podstawowe wpsarcie pomostowe

2017.04.25

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW  – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE     numer wniosku wniosek otrzymał dofinasowanie 1/P tak 2/P tak 9/P tak 14/P tak 17/P tak 18/P tak 19/P tak 22/P tak 23/P tak 27/P tak 29/P tak 31/P tak 33/P tak 35/P tak 36/P tak 38/P tak 43/P tak 45/P tak 48/P tak 49/P tak 50/P […]

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

2017.03.14

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Termin naboru: 14.03.2017 – 07.04.2017 Wykaz załączników : a) dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, b) dokument potwierdzający status wspólnika spółki, utworzonej w ramach projektu (np. kopia umowy spółki), c) Oświadczenie o wysokości otrzymanej […]

lista rankingowa – ocena biznesplanów

2017.03.10

W poniżej zamieszczamy listę rankingowa – ocena biznesplanów Z przyjemnością informujemy, że wszystkie złożone biznesplany zostały pozytywnie ocenione i każdy z nich otrzymał 100 % wnioskowanego dofinasowania   Zestawienie oceny biznesplanów – lista rankingowa   numer wniosku średnia z ocen wniosek otrzymał dofinasowanie 1 100 tak 2 100 tak 9 97 tak 14 87 tak […]

Uprzejmie informujemy że nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI będzie w terminie 20.02.2017 -03.03.2017

2017.02.17

Uprzejmie informujemy że nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI będzie w terminie 20.02.2017 -03.03.2017 Do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (załącznik nr 2), każdy Uczestnik/czka jest zobowiązany do załączenia: a) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi […]

zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo

ogólne zasady zwrotu kosztów dojazdu zasady-zwrotu-kosztow-dojazdu załączniki zwrot-kosztow-doj-transport-publiczny zestawienie-biletow zworit-kosztow-do-samochod-odobowy wzor-zaswaidczenia-od-przewoznika wzor-umowy-uzyczenia-samochodu  

Terminy szkoleń

2017.01.05

Szanowni Uczestnicy, szkolenia odbędą się w następujące dni: 9-11 stycznia Katowice ul. Moniuszki 7, miejsce: firma „Archeion” od godziny 9:00-16:00 16-20 stycznia Katowice ul. Moniuszki 7, miejsce: firma „Archeion” od godziny 8:00-15:00 16-20 stycznia Bielsko-Biała, miejsce: firma „Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.” Legionów 57 od godziny 8:00-15:00 30 stycznia – 03 luty Częstochowa, miejsce:  firma „APUS” Jasnogórska 15, II […]

Lista rezerwowa

2017.01.03

Szanowni Państwo, zgodnie z regulaminem publikujemy listę rezerwową z osób, które otrzymały pozytywną ocenę lecz punktacja była niewystarczająca do przyjęcia do projektu. Uprzejmie informujemy również, że w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej będziemy się z Państwem kontaktować w kolejności uzyskanych ocen z propozycją uczestnictwa w projekcie. lista-rezerwowa-nieimienna-kobiety   lista osób  odrzuconych z powodu nie uzyskania […]

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr sprawy 1/2016/SnS

CZ I – Artur Lubimow, data wpłynięcia oferty 28.12.2016, cena 115,40 Cz II – Agnieszka Rzepka, data wpłynięcia oferty 30.12.2016, cena 200,00 Cz III – Artur Lubimow, data wpłynięcia oferty 28.12.2016, cena 115,40 Cz IV – Artur Lubimow, data wpłynięcia oferty 28.12.2016, cena 124,00  

Listy rankingowe

Szanowni Państwo, publikujemy listy rankingowe – zgodnie z regulaminem osobno dla Pań i Panów. Prosimy sprawdzić numer swojego wniosku. Numery wniosków, które znajdują się na niebieskich polach oznaczają osoby zakwalifikowane do projektu. Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom. Jednocześnie zachęcamy Państwa, którym się nie powiodło do udziału w kolejnych projektach rozpoczynających się na terenie województwa śląskiego. W […]

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2016.12.30

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 20_12_regulamin-przynawania-srodkow-wektor-2   załączniki do regulaminu:   zal-1-umowa-o-wsparcie-szkoleniwo-doradcze zal-2-wniosek-o-przyznanie-wsparcia-finasowego zal-2-1-oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis zal-2-2-oswiadczenie-o-nieskorzystaniu-z-pomocy-de-minimis zal-2-3-formularz_inf-_przedst-_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis zal-2-4-oswiadczenie-o-niezaleganiu-ze-skladkami-na-ubezpieczenia-spoleczne-i-zdrowotne zal-2-5-oswiadczenie-o-niezaleganiu-z-uiszczaniem-podatkow zal-2-6-biznesplan zal-2-7-szczegolowe-zestawienie-towarow-i-uslug-przewidywanych-do-zakupienia zal-2-8-oswiadczenie-o-niekorzystaniu-rownolegle-z-innych-srodkow-publicznych zal-2-9-oswiadczenie-o-niekarlanosci zal-2-10-oswiadczenie-o-braku-zobowiazan-z-tytulu-zajec-sadowych-i-administracyjnych zal-2-11-oswiadczenie-o-dacie-zlozenia-wniosku-do-ceidg zal-2-12-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat zal-3-karta-weryfiakacji-formalnej-wniosku-o-przynanie-wsparcia-finasowego-na-rozwoj-przedsiebirczosci zal-4-karta-oceny-merytoryczno-technicznej-biznesplanu-uwagi zal-5-umowa-o-udzielenie-wsparcia-finansowego-na-rozwoj-przedsiebiorczosci zal-6-oswaidczenie-o-dokonaniu-zakupow-zgodnie-z-harmonogramem-rzeczowo-finasowym zal-7-szczegolowe-zestawienie-zakupionych-towarow-dobr-i-uslug-ich-parametrow-techniczno-jakosciowych zal-8-szczegolowe-zestawienie-zakupionych-towarow-dobr-i-uslug-przewidywanych-do-zakupienia zal-nr-9-oswiadczenie-o-niekorzystaniu-z-rownoleglych Zał. 10 Winosek o wpsarcie pomostowe zal-11-karta-oceny-wniosku-o-wsparcie-pomostowe zal-12-decyzja-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego zal-13-umowa-o-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego zal-14-oswiadczenie-o-wydatkowaniu-wsparcia-zgodnie-z-szczegolowym-zestawieniem-towarow-i-uslug-przewidywanych-do-zakupienia zal-15-oswiadczenie-o-niezawieszeniu-badz-wyrejestrowaniu-dzialalnosci-gospodarczej zal-16-oswiadczenie-beneficjenta-pomocy-o-przyczynach-pozostawania-w-zlej-kondycji-finansowej zal-17-harmonogram-rzeczowo-finansowy-szacunkowe-zestawienie-obligatoryjnych-oplat zal-18-aneks-do-umowy-o-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego zal-19-karta-oceny-wniosku-o-wsparcie-pomostowe-przedluzone    

zapytanie ofertowe „Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości” nr sprawy 1/2016/SnS

2016.12.23

Zapraszamy do składania ofert na  realizację szkoleń grupowych i  doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości realizowanych w ramach projektu „Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych” szczegóły w załczniku – zapytanie ofertowe:   zapytanie-ofertowe-szkolenia-i-doradztwo   wzor-umowy-doradca-szkoleniowiec   standard-szkolen          

Publikacja listy osób zakwalifikowanych do projektu

Szanowni Kandydaci, z przykrością informujemy, że w związku z brakiem zatwierdzania Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nie możemy zakończyć procesu rekrutacji w tym roku. Wynika to z zapisów Standardów udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, które stwierdzają: „Nie później niż […]

Spotkania indywidualne – terminy

2016.12.13

Szanowni Kandydaci poniżej przedstawiamy terminy dzienne spotkań w poszczególnych miastach. Spotkania będą odbywać się co godzinę – 1 osoba na godzinę. Z każdym z Państwa skontaktujemy się indywidualnie celem ustalenia godziny spotkania lecz ze względu na dużą dzienną liczbę spotkań możliwości wyboru godziny będą bardzo ograniczone – prosimy zatem o zarezerwowanie sobie wolnego czasu w […]

Informacja o spotkaniach z Doradcą zawodowym

2016.12.08

Szanowni Kandydaci, spotkania z Doradcą zawodowym odbędą się w dniach 17-21 grudnia w Katowicach, Częstochowie i Bielsko-Białej. Ze względu na małą liczbę kandydatów spotkania nie będą realizowane w Jastrzębiu Zdroju. Spotkanie nie jest egzaminem! Spotkanie będzie realizowane przede wszystkim w formie rozmowy na temat Państwa koncepcji biznesowej. Do spotkania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Spotkanie […]

Lista osób kwalifikujących się do wsparcia

2016.12.07

Szanowni Kandydaci, W załączeniu publikujemy wstępne listy osób kwalifikujących się do wsparcia (osobno dla Kobiet i Mężczyzn). Trafiły na nie wszystkie osoby, których koncepcja biznesowa przedstawiona w Formularzu Rekrutacyjnym została oceniona pozytywnie (60 i więcej punktów). Osoby, których wnioski zostały odrzucone formalnie nie znalazły się na liście.   Informację o numerze wniosku i indywidualnej ocenie […]

Informacja o opóźnieniach w publikacji listy osób kwalifikujących się do wsparcia

2016.12.02

Szanowni Kandydaci, dostaliśmy informację, że ostatnia partia wniosków dotrze do nas dopiero w poniedziałek tj. 5 grudnia. W związku z powyższym prawdopodobny termin ogłoszenia listy osób kwalifikujących się przesuwa się na wtorek lub środę. Informujemy jednocześnie, że w chwili obecnej planowany termin spotkań rekrutacyjnych to dni od 17 do 21 grudnia – prosimy Państwa o […]

Przesunięcie ogłoszenia listy osób wstępnie kwalifikujących się do wsparcia.

2016.12.01

Szanowni Państwo, w związku z faktem, iż duża liczba Kandydatów wysłała nam Wnioski pocztą 29 listopada musimy przełożyć termin ogłoszenia listy wstępnej. Prawdopodobny nowy termin to 5 grudnia. Podejmujemy wszelkie staraniu by termin ogłoszenia ostatecznej listy kandydatów tj. 21 grudnia został zachowany.

Rekrutacja do projektu „Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych”

2016.11.16

Formularz rekrutacyjny do projektu „Sami na swoim – wsparcie dla przesiębiorczych” należy przesyłać pocztą, kurierem lub osobiście doręczyć w terminie 16.11.2016 r – 29.11.2016 r do biura projektu na adres: Biuro projektu  Sami na swoim  – wsparcie dla przedsiębiorczych Wektor Consulting s.c. Ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie    

Spotkanie informacyjne Bielsko-Biała 18 listopada (piątek)

2016.11.14

Zapraszamy na spotkanie informacyjne: Ul. Legionów 57, Bielsko – Biała; I piętro. Godzina 15:00. https://www.google.pl/maps/place/Legion%C3%B3w+57,+Bielsko-Bia%C5%82a/@49.8238489,19.0507369,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47169f5f6b311d1f:0x768eac651a7b4b17!8m2!3d49.8304382!4d19.055501

Spotkania informacyjne w Częstochowie 17 listopada (czwartek)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się: Firma Apus, Jasnogórska 15/11, 42-202 Częstochowa, II piętro , lok. 11. Czwartek godz. 16:00. https://www.google.pl/maps/place/APUS/@50.811319,19.1074429,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4710b5d176bc1e1b:0x1ea01b2969e56992!8m2!3d50.815644!4d19.117925

Harmonogram działań w projekcie na rok 2016

2016.11.08

Szanowni Państwo, planowany przebieg działań rekrutacyjnych w projekcie: Składanie formularzy rekrutacyjnych od 16 do 29 listopada (UWAGA DATA NIEPRZEKRACZALNA – BARDZO PROSIMY O MOŻLIWIE WCZEŚNIEJSZE SKŁADANIE DOKUMENTÓW), Ogłoszenie wstępnej listy osób kwalifikujących się do wsparcia 30 listopada, Czas na odwołania maksymalnie do 7 grudnia (ostateczna data dostarczenia odwołania), Ogłoszenie ostatecznej listy osób kwalifikujących się do wsparcia – […]

rekrutacja do projektu Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych

2016.11.07

Nabór zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych do projektu Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych, rozpocznie się od dnia 16.11.2016, a zakończy dnia 29.11.2016   uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz załącznikami do regulaminu:   wektor-regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-2 ,   wektor-zalacznik-nr-1-formularz-rekrutacyjny-2-2 ,   zalacznik-nr-2-karta-oceny-fomularza-rekrutacyjnego ,   zalacznik-nr-3-formularz-diagnozy-potrzeb-szkoleniowych , zalacznik-nr-4-opracowanie-sektorow-wykluczonych , Instrukcja wypełniania formularza rekrutacyjnego.    

spotkanie informacyjne w Jastrzebiu Zdroju – 10.11.2016 godz. 17:00

zapraszmy osoby , które są zainteresowane udziałem w projekcie „Sami na swoim – wsparcie dla przedsiebiorczych”, na spotakanie informacyjne, które odbędzie się w Jastrzębiu Zdroju w dniu 10.11.2016 (czwartek) w Międzynarodowym Ośrodek Szkoleniowy sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, godz. 17:00

sptokania informacyjne w Katowicach – 10.11.2016 godz. 16:00

zapraszmy osoby , które są zainteresowane udziałem w projekcie „Sami na swoim – wsparcie dla przedsiebiorczych”, na spotakanie informacyjne, które odbędzie się w Katowicach w dniu 10.11.2016 (czwartek) w Holtelu Katowice – 10 piętro, ul. Al. Korfantego 9, godz. 16:00    

Nowy projekt – SAMI NA SWOIM

2016.08.08

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 40- stu bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo osób, poprzez wsparcie ich samozatrudnienia. Projekt jest skierowany dla osób zamieszkujących województwo śląskie w wieku minimum 30 lat .

EU logo + Śląskie

Skip to content