fbpx
Kopia Kopia !

Cele projektu i planowane efekty

Celem projektu jest przeszkolenie 45 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion południowy województwa śląskiego, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Założeniem jest  wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych i utworzenie 45 nowych działalności gospodarczych.

Wartość projektu to 2 131 168,50 zł, w tym  wkład Funduszy Europejskich 2 111 568,50 zł.

Obszar realizacji:

Województwo: ŚLĄSKIE

Powiat: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 45 osób, w tym wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z subregionu południowego województwa śląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu KC),które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 z powodu pandemii COVID-19 (w przypadku rozwiązania umowy ze strony pracodawcy lub wygaśnięcia umowy nie jest wymagane zaświadczenie utraty pracy z powodu COVID-19)

Szczegółowy opis grupy docelowej

Zakres projektu:

Uczestnik projektu otrzyma kompleksowe wsparcie:

·        szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

·        wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 23.050 zł,

·        wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 2.600 zł przez 6 miesięcy

Schemat ścieżki uczestnictwa w projekcie -> Schemat ścieżki uczestnictwa w projekcie

Termin realizacji:

Kwiecień 2021 – czerwiec  2023.

Punkty kontaktowe:

  • Biuro projektu ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała,
    od 01.07.2022 ul. Bielska 666, 43-392 Międzyrzecze Górne
  • Osoby do kontaktu:
    Sylwia Cichoń – 530 293 680, s.cichon@wektor.org.pl;
    Ewa Rudowicz – 531 307 983, e.rudowicz@wektor.org.pl

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

Skip to content