fbpx
TLO1

RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydatów do udziału w projekcie jest: Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Długa 37A, 39-300 Mielec e-mail: poczta@wektor.org.pl

 2. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – Prezes Zarządu Wektor Consulting sp. z o. o., tel. 516488998, mail: w.cichon@wektor.org.pl .

 3. Dane osobowe Kandydatów do udziału w projekcie podane w formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody, w celu przeprowadzenie działań rekrutacyjnych do projektu „Pod wodą – profesjonalne kursy nurkowania”, realizacji wsparcia w projekcie oraz do celów archiwizacyjnych, ewaluacji, monitoringu i kontroli projektu „Pod wodą – profesjonalne kursy nurkowania”.

 4. Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. W jednym z celów opisanych w pkt. 4 należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres ul. Długa 37A, 39-300 Mielec lub mailowej przesyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na adres w.cichon@wektor.org.pl, tel. 516488996

 6. Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. lub do momentu cofnięcia przez Kandydata do udziału w projekcie zgody.

 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych, Partner Projektu upoważniony przez Administratora danych tj. Centrum Szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior, instytucje kontrolujące realizację projektu w szczególności Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, wykonawcy usług w zakresie badań ewaluacyjnych, instytucje upoważnione z mocy prawa.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań podanych w pkt. 3.

 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

logo_www

Skip to content