fbpx
logo_www

Projekt „Centralny Okręg  Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE FORMULARZ WYSŁANY MAILEM LUB ON-LINE PRZED 8:00 NIE BĘDZIE BRANY POD UWAGĘ!

Szczegółowa procedura rekrutacji znajduje się w Regulaminie rekrutacji w folderze Dokumenty

 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia i złożenia Formularza Rekrutacyjnego z załącznikami tj.: klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych wraz z wymaganymi w nim dokumentami, stanowiącym załącznik do Regulaminu (KOMPLET NIEZBĘDNYCH FORMULARZY ZNAJDUJE SIĘ W JEDNYM DOKUMENCIE PT. FORMULARZ REKRUTACYJNY).
 2. Formularz rekrutacyjny z załącznikami (wraz z wymaganymi w nim dokumentami) można dostarczyć poprzez:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej projektu wektor.org.pl z użyciem unikalnego maila (ponowne użycie tego samego maila uniemożliwia prawidłowe złożenie formularza),
  2. za pomocą poczty tradycyjnej do Biura Projektu tj. Wektor Consulting sp. z o. o. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec, lub Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”, ul. Jana Pawła II 8, 36 -100 Kolbuszowa lub Regionalna Izba Gospodarcza Stalowa Wola 37-450, ul.. 1-go Sierpnia 26b lub LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” , Wolina, ul. Piaskowa 10, 37-400 Nisko,
  3. pocztą elektroniczną w postaci kompletnego skanu formularza wraz z załącznikami na adres e-mail: rekrutacja@wektor.org.pl (ponowne użycie tego samego maila uniemożliwia prawidłowe złożenie formularza).
 3. Formularze przesyłane zbiorowo (np. z jednego maila, jedną paczką) lub dostarczane przez osoby trzecie (np. przedstawicieli firm szkoleniowych) nie będą uznawane (nie dotyczy osób niepełnosprawnych lub niedołężnych działających za pośrednictwem upoważnionego pełnomocnika).
 4. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami tj. załącznik nr 1 – klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych mają być:
 5. wypełnione w języku polskim,
 6. wypełnione komputerowo lub odręcznie w sposób czytelny,
 7. własnoręcznie podpisane w wyznaczonym miejscu oraz parafowane na każdej stronie,
 8. Formularz rekrutacyjny z załącznikami oraz Regulamin rekrutacji w projekcie są dostępne w wersji papierowej w Biurze Projektu. Ponadto w/w dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej www.wektor.org.pl
 9. Operator zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.

logo_www

Skip to content