fbpx
logo_www

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Pana/i danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Długa 37A, 39-300 Mielec e-mail: poczta@wektor.org.pl
 2. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych w Wektor Consulting sp. z o. o. to Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Wiktor Cichoń–, tel. 516488998, mail: w.cichon@wektor.org.pl .
 3. Pana/i dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pana/i zgody, w celu przeprowadzenie działań rekrutacyjnych do projektu „Centralny Okręg Szkoleniowy- subregion tarnobrzeski”, realizacji wsparcia w projekcie oraz do celów archiwizacyjnych, ewaluacji, monitoringu i kontroli projektu „Centralny Okręg Szkoleniowy- subregion tarnobrzeski”..
 4. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. W jednym z celów opisanych w pkt. 4 należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres ul. Długa 37A, 39-300 Mielec lub mailowej przesyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na adres cichon@wektor.org.pl., tel. 516488998
 6. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. lub do momentu cofnięcia przez Pana/ią zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pana/i danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora danych, Partnerów Projketu upoważnionych przez Administratora danych tj. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”, Punkty Informacyjne upoważnione przez Administratora danych: Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w Wolinie, instytucje kontrolujące realizację projektu w szczególności Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, wykonawcy usług w zakresie badań ewaluacyjnych, instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań podanych w pkt. 3.
 10. Pana/i dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

logo_www

Skip to content