fbpx
AKTYWNI_DUZE2

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Proponujemy możliwość udziału w dowolnym kursie zawodowym określonym w projekcie lub zaproponowanym przez uczestnika!!!

Projekt przewiduje:

1. Szkolenia zawodowe– proponowane kursy to: Webmaster, Szkolenie z umiejętności i technik trenerskich (ToT), Profesjonalny kurs fortograficzny + obróbka cyfrowa zdjęć, Zarządzanie projektami informatycznymi metodą Agile lub inny kurs zaproponowany przez Uczestnika. Ilość godzin szkoleniowych to śr. 80/Uczestnika.
2.  Wsparcie psychologiczne przeznaczone dla wszystkich Uczestików projektu. Wymiar wsparcia to śr. 10 godz. na osobę.
3.  Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy- forma wsparcia mająca na celu analizę predyspozycji ze szczególnym uwzględnieniam potrzeb szkoleniowych, a także praktyczną pomoc w znalenieniu pracy. Każda z osób będzie mogła skorzystać 4 godzin wsparcia z doradcą zawodowym i 6 godzin konsultacji z pośrednikiem pracy.

W projekcie może wziąć udział:

Nauczyciel – pracownik instytucji sektora oświaty, pracujący lub zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa podkarpackiego: przewidziany do zwolnienia albo zagrożony zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo zwolniony po 31.12.2012r.

efs

Skip to content