fbpx

Pośrednictwo pracy planowane na 6 i 7 lutego 2021 (Ścieżka A)

2021.02.03

Harmonogram wsparcia (pośrednictwo pracy) planowane na 6.02.2021
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1 Pośrednictwo pracy 06.02.2021 15:00-16:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 17:00-18:30
3 19:00-20:30
  Harmonogram wsparcia (pośrednictwo pracy) planowane na 7.02.2021
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1 Pośrednictwo pracy 07.02.2021 11:00-12:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 13:00-14:30
3 15:00-16:30
4 17:00-18:30
Skip to content