fbpx

Wsparcie procesów
zarządzania projektem

Jesteśmy producentem programu do tworzenia i zarządzania projektami unijnymi Victoria Project Manager.

Użytkownikami naszego programu są m.in.:

 • Mazowiecki Urząd Marszałkowski,
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostka MPiPS),
 • Urząd Miasta Kraków Biuro Funduszy Europejskich,
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z Warszawy,
 • Politechnika Łódzka,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Politechnika Poznańska,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa,
 • Agencje rozwoju regionalnego ( m.in. ARR „Agroreg” Nowa Ruda),
 • Urzędy pracy,
 • Firmy konsultingowe jak np. WYG International,
 • Deloitte Sp. z o.o. i wiele innych instytucji.

Victoria PM została wyróżniona w konkursie Microsoft Aplikacja roku 2008 w kategorii Innowacyjne rozwiązanie 2008.

W ramach wsparcia procesów zarządzania projektami poza aplikacją Victoria PM oferujemy szeroką gamę szkoleń specjalistycznych min.:

 • Przygotowanie i zarządzanie projektem w ramach POKL,
 • Budżetowanie i rozliczanie projektów,
 • Podstawy metodyki PRINCE2 i wiele innych.
Skip to content