fbpx

Ewaluacja projektów

Celem badań ewaluacyjnych jest dostarczanie beneficjentom wiedzy pozwalającej ocenić adekwatność, trwałość i skuteczność działań podejmowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Każdy kolejny projekt stanowi dla nas nieocenione źródło informacji zwrotnych stanowiących klucz do usprawnienia, rozwoju i pełniejszego zrozumienia specyfiki realizowanych zadań.

Na bazie doświadczeń własnych oraz przy udziale ekspertów zewnętrznych prowadzimy badania ewaluacyjne dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Rzetelne i obiektywne informacje uzyskane w wyniku badań pozwolą naszym klientom właściwie ukierunkować swoje przyszłe działania.

Nasza kadra posiada doświadczenie i dyplomy studiów kierunkowych z zakresu ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Skip to content