fbpx

odwołania od oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

2017.09.25

Każdy Uczestnik Projektu, który złożył wniosek  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego może złożyć do biura projektu odwołanie  -   pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji (zgodnie z regulaminem  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)

 

ponieżej ponownie załączmy załcznik do regulaminu - wzór  KARTY WERYFIKACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - zasady oceny wnisków (wzór ww. karty był zamieszczony  na sronie projektu wraz z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dnia 30.12.2016) 

zał. 19 Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe przedłużone
Skip to content