fbpx

Nabór na ścieżkę dotacyjną

2021.12.22

W związku z nagłą rezygnacją 1 Uczestnika/Uczestniczki planujemy nabór dodatkowy (uzupełniający) na ścieżkę dotacyjną.

Dodatkowy nabór na ścieżkę dotacyjną, celem wyłonienia 1 UP prowadzony będzie 22-28.12.2021 r.
Ścieżka dotacyjna skierowana w pierwszej kolejności do osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu)

a. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej oraz szkoleniowe przygotowanie do samodzielnego
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (23 050,00 PLN)

b. wsparcie pomostowe (6 miesięcy x 2600,00 PLN)

c. wsparcie pomostowe przedłużone (6 miesięcy x 2600,00 PLN)

W zakładce DOKUMENTY do wglądu

Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Regulaminu,
w którym Kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (Ścieżka dotacyjna)

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszego Regulaminu.

Kontakt: email: e.iwasieczko@wektor.org.pl, tel. 574-433-044

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • osoby niepełnosprawne;
  • kobiety;
  • pracowników/byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących)

Skip to content