fbpx

Lista osób kwalifikujących się do wsparcia

2016.12.07

Szanowni Kandydaci, W załączeniu publikujemy wstępne listy osób kwalifikujących się do wsparcia (osobno dla Kobiet i Mężczyzn). Trafiły na nie wszystkie osoby, których koncepcja biznesowa przedstawiona w Formularzu Rekrutacyjnym została oceniona pozytywnie (60 i więcej punktów). Osoby, których wnioski zostały odrzucone formalnie nie znalazły się na liście.   Informację o numerze wniosku i indywidualnej ocenie zostały przesłane również na Państwa adresy mailowe oraz pocztą tradycyjną. Podejmowaliśmy wszelkie starania by ocenić Państwa wnioski z należytą starannością w możliwie krótkim czasie. Ponieważ jednak mogły zajść pomyłki wynikające z dużej liczby wniosków informujemy, że od oceny przysługuje Państwu odwołanie. Prosimy jednak zwrócić uwagę na zapisy Regulaminu, które mówią, że: treść zarzutów musi odnosić się do informacji wpisanych uprzednio przez Kandydata do Formularza Rekrutacyjnego”  - co oznacza, że odwołanie nie może wnosić nowych treści lub uzupełnień! „Dodatkowe informacje, których nie zawarto w złożonym uprzednio Formularzu Rekrutacyjnym, nie będą brane pod uwagę przy ponownej ocenie kandydatury”. Odwołanie może dotyczyć w szczególności błędnej interpretacji lub przeoczenia przez Komisję Rekrutacyjną informacji, które Kandydat umieścił w Formularzu Rekrutacyjnym. Bardzo prosimy wnosić tylko odwołania wykazujące błędy lub przeoczenia. Niestety wszelkie nawet najlepsze argumenty przemawiające na korzyść Państwa biznesu, które nie znalazły się w pierwotnym wniosku nie będą rozstrzygane. Odwołania prosimy wnosić TYLKO I WYŁĄCZNIE W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES BIURA PROJEKTU listem poleconym, priorytetowym. NA ODWOŁANIA MAJĄ PAŃSTWO 3 DNI ROBOCZE od daty dostarczenia oceny! Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do rozmów  z doradcą zawodowym ogłosimy najpóźniej 16 grudnia. Spotkania z doradcą rozpoczną się już od 17 grudnia i będą trwały do 21 grudnia (prosimy zarezerwować czas)! Osobom, którym się nie powiodło pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż w chwili obecnej i najbliższych tygodniach rozpoczną się liczne projekty o bardzo podobnym do naszego charakterze, zatem warto poprawić wnioski, również pod kątem uwag zawartych w ocenie i złożyć je do innych konkursów. Wszystkim Państwu serdecznie życzymy powodzenia! W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod mailem saminaswoim@wektor.org.pl oraz pod telefonem 883 633 074. Zespół projektu "Sami na swoim" Lista rankingowa kobiety: kobiety-wer Lista rankingowa mężczyźni: mezczyzni
Skip to content